Publicat în Comunicate, Noutăți pe 22 martie 2022

ANUNȚ DE ATRIBUIRE PROCEDURĂ PROPRIE

ANUNŢ DE ATRIBUIRE PROCEDURĂ PROPRIE pentru achiziția de servicii cu titlul Servicii închiriere scenotehnică și sonorizare din cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener.

Autoritatea contractantă

ASOCIAȚIA PRIN BANAT / cod fiscal 35725915

Obiectul achiziției

Servicii închiriere scenoitehnică și sonorizare cu cerințele cuprinse în Caietul de sarcini

Cod CPV

79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Tipul contractului

Contract prestări servicii / Servicii cuprinse în Anexa II

Valoarea estimată a achiziţiei (fără TVA)

15 000,00 lei

Criterii de atribuire

Preţul cel mai scăzut

Locul de executare

Turnul de Apă din Iosefin, Strada Gheorghe Barițiu 3, Timișoara 300425

Tipul procedurii

Procedură proprie având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 98/2016, cu o valoare estimată mai mica decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016

ATRIBUIREA CONTRACTULUI

  1. Contract de servicii închiriere scenothenică și sonorizare, necesare în cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”
  2. Numărul şi data încheierii contractului: 26 din 21.03.2022
  3. Numărul de oferte primite: 1
  4. Numele şi adresa contractantului: SC Music Service SRL, cu sediul in Timișoara, judetul Timiș, str. Asachi Gheorghe, nr. 13, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/1223/2004, avand cod fiscal RO16368182, cont RO45 BRDE 360S V416 1087 3600, deshics la Raiffesen Bank Timișoara
  5. Informaţii privind valoarea contractului:
    • Valoarea totală estimată iniţială a contractului (fără TVA): 15 000
    • Valoarea totală a contractului (fără TVA): 15 000

Postat în categoriile Comunicate, Noutăți în data de 22 martie 2022.