Publicat în Comunicate, Noutăți pe 11 march 2022

Anunț de participare procedură proprie - Servicii închiriere scenotehnică și sonorizare

Dată adăugare: 11 martie 2022


Dată expirare: 17 martie 2022

Asociația Prin Banat, în calitate de autoritate contractantă, lansează anunțul de participare pentru achiziția de servicii cu titlul Servicii închiriere scenotehnică și sonorizare din cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener.

Prin acest proiect se dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istoric industrial prin transformarea Turnului de Apă, Iosefin într-un spațiu cultural permanent. Încă din perioada ce precede lucrările de reabilitare va avea loc un pre-eveniment de anunțare și promovare a proiectului de revitalizare a Turnului de Apă, desfășurat în spațiul adiacent construcției și utilizarea noilor tehnologii (mapare 3D, proiecții video) cu scopul promovării și familiarizării publicului cu noul proiect.

Achiziția de servicii Închiriere scenotehnică și sonorizare este necesară pentru perioada 25-26 martie 2022 și cuprinde echipament ethnic și resurse umane necesare pentru pregătirea și buna desfășurare/implementare a activității Organizarea unui pre-eveniment de anunțare și promovare a proiectului de revitalizare a Turnului de Apă, desfășurat în spațiul adiacent construcției și utilizarea noilor tehnologii (mapare 3D) cu scopul promovării și familiarizării publicului cu noul proiect, precum și pentru “Acțiuni de promovare și comunicare ale proiectului” din cadrul activității “Revitalizarea monumentului istoric”.

● Tipul de contract: Încheierea unui contract de prestări servicii

● Denumirea serviciilor: Servicii pentru evenimente, cod CPV 79952000-2

● Criteriul de atribuire a contractului: Preţul cel mai scăzut

● Termenul limită de primirea ofertelor: 17.03.2022, inclusiv

● Informaţiile necesare elaborării ofertei se găsesc în Caietul de sarcini de mai jos

● Contact pentru informații suplimentare: contact@prinbanat.ro, 0723334150

Postat în categoriile Comunicate, Noutăți în data de 11 march 2022.