Publicat în Noutăți pe 22 july 2021

Anunț de atribuire procedură proprie

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener.

Autoritatea contractantă

ASOCIAȚIA PRIN BANAT, cu sediul în Timişoara, strada Piatra Craiului nr.3, tel. 0721532454, cod fiscal 35725915

Obiectul achiziției

Servicii proiecții video mapping cu cerințele cuprinse în Caietul de sarcini

Cod CPV

92111310-8 - Producţie de filme de divertisment 92140000-4 - Servicii de proiectare de filme video

Tipul contractului

Servicii cuprinse în Anexa II

Valoarea estimată a achiziţiei (fără TVA)

50,420.17

Criterii de atribuire

Preţul cel mai scăzut

Locul de executare

Turnul de Apă din Iosefin, Strada Gheorghe Barițiu 3, Timișoara 300425

Tipul procedurii

Procedură proprie având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 98/2016, cu o valoare estimată mai mica decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016

ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract de servicii proiecții video mapping în cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” Numărul şi data încheierii contractului: 219/21.07.2021

Numărul de oferte primite: 1

Numele şi adresa contractantului: NOISELOOP STUDIO SRL, Cod de identificare fiscala: 42998837, Adresa: Târgu Mureș, judeţul Mureș, str. MUNCII, nr. 28, apt. 13, cod poştal 540474

Informaţii privind valoarea contractului:

Valoarea totală estimată iniţială a contractului (lei/fără TVA): 50,420.17

Valoarea totală a contractului lei/(fără TVA): 50,420

Postat în categoria Noutăți în data de 22 july 2021.