Publicat în Noutăți pe 02 october 2023

Anunț de atribuire procedură proprie - Castelul de Apă

Anunț de atribuire procedură proprie pentru achiziția de servicii cu titlul Servicii de tururi ghidate în cartierul Iosefin, care au ca obiectiv final Turnul de Apă din cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener.

Autoritatea contractantă ASOCIAȚIA PRIN BANAT, cu sediul în Timişoara, strada Piatra Craiului nr.3, tel. 0721532454, cod fiscal 35725915

Obiectul achiziției Servicii de tururi ghidate în cartierul Iosefin, care au ca obiectiv final Turnul de Apă cu cerințele cuprinse în Caietul de sarcini

Tipul contractului Încheierea unui contract de prestări servicii

Valoarea estimată a achiziţiei (fără TVA) 1500 ron

Cod CPV 79952000-0 Servicii pentru evenimente; 75125000-8 | Servicii administrative în turism

Criterii de atribuire Criteriul de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate – cost (80% preț / 20% experiența în domeniu; 20 % pentru mai mult de 5 proiecte realizate, 5% pentru mai puțin de 5 proiecte)

Locul de executare Turnul de Apă din Iosefin, Strada Gheorghe Barițiu 3, Timișoara 300425

Tipul procedurii Procedură proprie având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 98/2016, cu o valoare estimată mai mica decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016

ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contract de servicii de tururi ghidate în cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”

Numărul şi data încheierii contractului: 827 din data 02.10.2023

Numărul de oferte primite: 1

Numele şi adresa contractantului: Codre Dan Marian Întreprindere Individuală, cu sediul în Arad, judeţul Arad, str. Miorița, nr. 53, bl. 202, et. 3, ap. 10

Informaţii privind valoarea contractului:

Valoarea totală estimată iniţială a contractului (fără TVA): 1500 ron

Valoarea totală a contractului (fără TVA): 1500 ron

Postat în categoria Noutăți în data de 02 october 2023.