Publicat în Noutăți pe 05 september 2023

Anunț de participare pentru servicii de tururi ghidate - Castelul de Apă

Asociația Prin Banat, în calitate de autoritate contractantă, lansează anunțul de participare pentru achiziția de servicii cu titlul servicii de tururi ghidate în cartierul Iosefin, care au ca obiectiv final Turnul de Apă, din cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener.

Prin acest proiect se dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istoric industrial prin transformarea Turnului de Apă, Iosefin într-un spațiu cultural permanent. În perioada 7-8 octombrie, se vor organiza tururi ghidate in cartierul Iosefin cu scopul promovării și familiarizării publicului cu noul proiect. Obiectivul final al tururilor este Turnul de Apă din Iosefin.

Achiziția de servicii servicii de tururi ghidate în cartierul Iosefin, care au ca obiectiv final Turnul de Apă este necesară pentru perioada 7-8 octombrie 2023 dupa cum urmează:

Sâmbătă, 7 octombrie

  • tur ghidat în engleză: 14.00 - 16.00
  • tur ghidat în română: 16.00 - 18.00 Duminică, 8 octombrie
  • tur ghidat în engleză: 14.00 - 16.00

● Tipul de contract: contract de prestări servicii

● Cod CPV: 79952000-0 | Servicii pentru evenimente / 75125000-8 | Servicii administrative în turism

● Criteriul de atribuire a contractului: Cel mai bun raport calitate – cost (80% preț, 20% experienta in domeniu, 20 % pentru mai mult de 5 proiecte realizate, 5% pentru mai puțin de 5 proiecte)

● Termenul limită de primire a ofertelor: 29.09.2023, inclusiv

● Informaţiile necesare elaborării ofertei se găsesc în Caietul de sarcini de mai jos. Ofertele se depun la adresa organizației.

● Contact pentru informații suplimentare: contact@prinbanat.ro, 0723334150

Postat în categoria Noutăți în data de 05 september 2023.