Publicat în Noutăți pe 09 july 2021

Anunț de participare - Servicii proiecții video mapping / Castelul de Apă

Dată adăugare anunț: 9 iulie 2021


Dată expirare: 15 iulie 2021


Asociația Prin Banat, în calitate de autoritate contractantă, lansează anunțul de participare pentru achiziția de servicii cu titlul Servicii proiecții video mapping din cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener.

Prin acest proiect se dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istoric industrial prin transformarea Turnului de Apă, Iosefin într-un spațiu cultural permanent. Încă din perioada ce precede lucrările de reabilitare va avea loc un pre-eveniment de anunțare și promovare a proiectului de revitalizare a Turnului de Apă, desfășurat în spațiul adiacent construcției și utilizarea noilor tehnologii (mapare 3D, proiecții video) cu scopul promovării și familiarizării publicului cu noul proiect. Ulterior reabilitării, proiecțiile video mapping vor fi reluate în cadrul activității de organizare alături de actori locali a unor seri tematice (teatru, muzică, sculptură, arhitectură etc.).

  1. Tipul de contract: Încheierea unui contract de prestări servicii
  2. Denumirea serviciilor: Producţie de filme de divertisment - cod CPV 92111310-8 și Servicii de proiectare de filme video - cod CPV 92140000-4
  3. Valoarea estimată: 50,420.17 lei fără TVA
  4. Criteriul de atribuire a contractului: Preţul cel mai scăzut.
  5. Termenul limită de primirea ofertelor: 15.07.2021, inclusiv
  6. Informaţiile necesare elaborării ofertei se găsesc în Caietul de sarcini disponibil pentru descărcare mai jos (în format .pdf)
  7. Contact: contact@prinbanat.ro, 0733.055.205

Postat în categoria Noutăți în data de 09 july 2021.