Publicat în Noutăți pe 23 july 2021

Apel deschis pentru artiști multimedia

UPDATE 2: Am prelungit apelul pentru artiștii multimedia. Astfel, candidații pot aplica până pe data de 10 august, ora 23:59, interviurile urmând a avea loc în perioada 11-13 august.


UPDATE: Apelul pentru artiștii multimedia se prelungește. Astfel, înscrierile se pot face până pe data de 3 august, ora 23:59, interviurile urmând a avea loc în perioada 4-6 august 2021.


Asociația Prin Banat lansează apelul pentru artiști multimedia din cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener.

Prin acest proiect se dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istoric industrial prin transformarea Turnului de Apă, Iosefin într-un spațiu cultural permanent. Încă din perioada ce precede lucrările de reabilitare va avea loc un pre-eveniment de anunțare și promovare a proiectului de revitalizare a Turnului de Apă, desfășurat în spațiul adiacent construcției și utilizarea noilor tehnologii (mapare 3D, proiecții video) cu scopul promovării și familiarizării publicului cu noul proiect. Acest pre-eveniment va avea loc la sfârșitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie 2021. Ulterior reabilitării, proiecția video mapping va fi reluată în cadrul sub-activității de organizare alături de actori locali a unor seri tematice (teatru, muzică, sculptură, arhitectură etc.) în cadrul a minim 4 evenimente distincte care se vor desfășura în perioada februarie-decembrie 2023.

Locația pentru proiecții video mapping: Turnul de Apă din Iosefin, Strada Gheorghe Barițiu 3, Timișoara 300425

Număr poziții deschise: 3 (2 artiști profesioniști și 1 artist debutant)

Apelul se adresează persoanelor care întrunesc următoarele cerințe:

 • Au absolvit studii superioare în domeniul artelor vizuale/plastice/multimedia;
 • Au experiență în proiecte cultural artistice;
 • Au peste 5 ani de experiență în domeniul artelor (aplicabil artiștilor profesioniști);
 • Au între 1-3 ani de experiență în domeniul artelor (aplicabil artiștilor debutanți);
 • Au experiență în proiecte de video mapping (aplicabil artiștilor profesioniști);
 • Au experiență în proiecte multimedia (aplicabil artiștilor debutanți).

Atribuții:

 • Pregătirea conceptului artistic în colaborare cu prestatorul serviciilor de video-mapping care va oferi consultanță, va realiza producția/implementarea conceptului artistic de mapare 3D, va asigura echipamentul tehnic și personalul necesar pentru derularea a minim 5 evenimente publice în zile diferite de proiectare video mapping 3D cu jocuri de lumini și/sau laser. Evenimentele publice vor fi organizate seara pentru o vizualizare optimă și vor fi precedate de o proiecție test de funcționare. Înălțimea turnului este de 52 m, proiecțiile vor fi concentrate pe partea superioară a acestuia pentru a fi vizibil din zona adiacentă și de pe ambele maluri ale canalului Bega.

castelul_de_apa_randare.jpg

Proiecțiile vor fi realizate în conformitate cu regulile programului de finanțare, disponibile pe pagina web https://www.ro-cultura.ro/documente-proiecte la secțiunea Informare și comunicare: EEA and Norway Grants - Communication and Design Manual.

Realizarea conceptului artistic, bine documentat, sustenabil unor prezentări ulterioare și potrivit unei sfere largi de public, de la copii până la adulți. Realizarea elementelor vizuale care vor fi utilizate în proiecția video mapping pe Turnul de Apă conform conceptului agreat. Pregătirea și livrarea materialului video final la o rezoluție de 2160 x 3840 px (portret), QUICKTIME/HAP codec sau echivalent, la un minim de 30 fps. Realizarea raportului de activitate privind munca prestată.

Termenul maxim de primire a materialelor (exceptând raportul de activitate): 20 septembrie 2021

Ce oferim?

 • Onorarii pentru munca prestată de artiștii câștigători.
 • Oportunitatea de a contribui la revitalizarea Turnului de Apă și a cartierului Iosefin și de a stimula atât conectarea locuitorilor Timișoarei cu patrimoniul construit, cât și promovarea lui în rândul turiștilor.
 • Oportunitate de a câștiga experiență în ceea ce privește procesul și tehnologia de video mapping 3D.
 • Promovarea artiștilor câștigători în cadrul proiectului.
 • Înlesnirea accesului artiștilor la documentele și informațiile necesare implementării proiectului.
 • O echipă de proiect dinamică, motivată, cu experiență și pasionată de patrimoniul arhitectural.

Tipul de contract: Contract de cesiune drepturi de autor

Toate drepturile de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.

Cum se aplică?

Pasul 1: Aplicațiile se trimit până la 28 iulie 2021 inclusiv, la adresa de e-mail contact@prinbanat.ro, însoțite de :

 • Curriculum Vitae la zi, redactat în limba română;
 • Portofoliu și/sau alte documente relevante care atestă experiența profesională corespunzătoare activităților contractate;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copii ale diplomelor de studii și/sau ale altor documente relevante care atestă efectuarea specializării/lor în domeniul cerut.

Pasul 2: Candidații selectați vor fi contactați ulterior în vederea unui interviu.

Pasul 3: Interviurile vor avea loc în perioada: 2-3 august 2021 Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: contact@prinbanat.ro


Despre proiectul „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”

Prin acest proiect se dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istoric industrial prin transformarea Turnului de Apă din cartierul timișorean Iosefin într-un spațiu cultural permanent. De asemenea, proiectul urmărește realizarea de activități de cercetare a patrimoniului arhitectural al cartierului istoric Iosefin și promovarea acestuia prin expoziții permanente și temporare.

Despre Asociația Prin Banat

Asociația Prin Banat este o organizație neguvernamentală, non-profit, ce are ca scop documentarea și promovarea valorilor locale și încurajarea turismului cultural în regiunea Banatului istoric. Printre obiectivele asociației se numără identificarea, inventarierea, documentarea și promovarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural-istoric, natural și imaterial, atragerea atenției și conștientizarea în rândul comunităților asupra stării de degradare a patrimoniului cultural-istoric, precum și încurajarea acțiunilor de cooperare culturală.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro.

Postat în categoria Noutăți în data de 23 july 2021.