Publicat în Noutăți pe 16 july 2021

Apel deschis pentru expert în domeniul istoriei locale

UPDATE 2: Am prelungit apelul pentru expert în domeniul istoriei locale. Astfel, înscrierile se pot face până pe data de 10 august, ora 23:59, interviurile urmând a avea loc în perioada 12-13 august 2021.


UPDATE: Am prelungit apelul pentru experții în domeniul arhitecturii. Astfel, înscrierile se pot face până pe data de 30 iulie, ora 23:59, interviurile urmând a avea loc în perioada 2-3 august.


Asociația Prin Banat lansează apelul pentru expert în domeniul istoriei locale, în cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timișoara prin reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al orașului.


Număr poziții deschise: 1

Apelul se adresează persoanelor care întrunesc următoarele cerințe:

 • au absolvit studii superioare în domeniu istoriei sau domenii conexe;
 • au ținut sesiuni de formare profesională în domeniu sau în domenii conexe;
 • au experiență în proiecte implementate de organizații non-guvernamentale;
 • au experiență în proiecte de cercetare istorică în România.

Atribuții:

 • Cercetarea istoriei și a contextului urban în care se regăsește edificiul Turnul de Apă din Iosefin, care se va materializa în proiect printr-o expoziție tematică de prezentare a rezultatelor în Turnul de Apă și amenajarea unei cafenele de tip muzeal în viitorul centru cultural.
 • Asistarea în procesul de cercetare a fondului construit din cartierul Iosefin și în cel de conturare a metodologiei de intervenție.
 • Prezentarea rezultatelor cercetării echipei de implementare, echipei de voluntari, precum și în ateliere și prezentări publice în diferite etape ale activităților.
 • Asistarea și oferirea de audit de specialitate datelor culese și consiliere în domeniul istoriei locale;
 • Realizarea rapoartelor de activitate privind munca prestată.

Livrabile:

 • un studiu privind istoricul Turnului de Apă din Iosefin și a contextului istoric urban în care se regăsește ;
 • un studiu privind istoria cafelei în relația cu cartierul Iosefin;
 • minimum 2 prezentări/prelegeri despre rezultatele obținute în urma cercetării;
 • rapoarte de activitate privind munca prestată.

Ce oferim?

 • Onorariu pentru munca prestată.
 • Oportunitatea de a contribui la revitalizarea Turnului de Apă și a cartierului Iosefin și de a stimula atât conectarea locuitorilor Timișoarei cu patrimoniul construit, cât și promovarea lui în rândul turiștilor.
 • Colaborarea în cadrul activității de cercetare cu expert etnolog/patrimoniul cultural imaterial și experți în domeniul arhitecturii.
 • Înlesnirea accesului experților la documentele și informațiile necesare implementării proiectului.
 • O echipă de proiect dinamică, motivată, cu experiență și pasionată de patrimoniul cultural al Timișoarei și Banatului.

Tipul de contract: Contract de cesiune drepturi de autor

Toate drepturile de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.

Perioadele de desfășurare ale sub-activităților (incluzând și acțiuni care nu fac obiectul contractului):

 1. "Desfășurarea de activități de cercetare": mai 2021 - noiembrie 2022;
 2. "Organizarea alături de actori locali a unor seri tematice (teatru, muzică, sculptură, arhitectură etc.), și promovarea artiștilor și inițiativelor locale": noiembrie 2022 - februarie 2024;
 3. "Amenajarea unui micro-muzeu al cafelei (expunere de tip muzeal), precum și a unei mini-cafenele tematice": august 2022 - februarie 2024.

Cum se aplică?

Pasul 1: Aplicațiile se trimit până la 25 iulie 2021 inclusiv, la adresa de e-mail contact@prinbanat.ro, însoțite de :

 • Curriculum Vitae la zi, redactat în limba română;
 • Portofoliu și/sau alte documente relevante care atestă experiența profesională corespunzătoare activităților contractate;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copii ale diplomelor de studii și/sau ale altor documente relevante care atestă efectuarea specializării/lor în domeniul cerut.

Pasul 2: Candidații selectați vor fi contactați ulterior în vederea unui interviu

Pasul 3: Interviurile vor avea loc în perioada: 27-29 iulie 2021

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: contact@prinbanat.ro

Credit foto: Flavius Neamciuc


Despre proiectul „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”

Prin acest proiect se dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istoric industrial prin transformarea Turnului de Apă din cartierul timișorean Iosefin într-un spațiu cultural permanent. De asemenea, proiectul urmărește realizarea de activități de cercetare a patrimoniului arhitectural al cartierului istoric Iosefin și promovarea acestuia prin expoziții permanente și temporare.

Despre Asociația Prin Banat

Asociația Prin Banat este o organizație neguvernamentală, non-profit, ce are ca scop documentarea și promovarea valorilor locale și încurajarea turismului cultural în regiunea Banatului istoric. Printre obiectivele asociației se numără identificarea, inventarierea, documentarea și promovarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural-istoric, natural și imaterial, atragerea atenției și conștientizarea în rândul comunităților asupra stării de degradare a patrimoniului cultural-istoric, precum și încurajarea acțiunilor de cooperare culturală.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro.

Postat în categoria Noutăți în data de 16 july 2021.