Publicat în Noutăți pe 16 july 2021

Apel deschis pentru experți în domeniul arhitecturii

UPDATE 2 Am prelungit apelul pentru experții în domeniul arhitecturii. Astfel, înscrierile se pot face până în data de 10 august, ora 23:59, interviurile urmând a avea loc în perioada 12-13 august 2021.


UPDATE: Am prelungit apelul pentru experții în domeniul arhitecturii. Astfel, înscrierile se pot face până pe data de 30 iulie, ora 23:59, interviurile urmând a avea loc în perioada 2-3 august.


Asociația Prin Banat lansează apelul pentru experți în domeniul arhitecturii, în cadrul proiectului “Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timișoara prin reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al orașului.


Număr poziții deschise: 2

Apelul se adresează persoanelor care întrunesc următoarele cerințe:

 • au absolvit studii superioare în domeniul arhitecturii;
 • au experiență în proiecte de cercetare a istoriei arhitecturii sau teoria arhitecturii;
 • au minimum 3 ani de experiență în proiecte de promovare și salvgardare a patrimoniului construit;
 • cunosc legislația specifică domeniului conservării și protejării monumentelor istorice;
 • au o bună cunoaștere a limbii engleze.

Atribuții:

 • Participarea la procesul de pregătire și conturare a metodologiei de implementare a activității de cercetare a fondului construit din cartierul Iosefin, a activității privind organizarea în sistem de șantier deschis a unor tururi și vizite de șantier adresate studenților de la facultățile de profil din oraș și euro-regiune, cu scopul familiarizării cu procedurile și tehnicile procesului restaurativ, precum și a completării formării profesionale. Precum și a activității de amenajarea unei zone dedicate edificiului, cu expunerea istoricului, a detaliilor de arhitectură precum și a proiectului de restaurare, prin expoziția permanentă care va rezulta în urma acțiunilor de cercetare a fondului construit din cartier.

 • Realizarea unui studiu exhaustiv a procesului de dezvoltare urbanistică a cartierului Iosefin.

 • Delimitarea unei zone de studiu în vederea desfășurării activității de cercetare a fondului construit din cartier (doar expert 1).

 • Susținerea de training-uri pentru echipa de implementare și voluntarii implicați în proiect prin care aceștia să dobândească noțiuni elementare de cartare arhitecturală și cunoaștere a unui limbaj de specialitate. Inventarierea in-situ alături de echipe de voluntari a minimum 20 de clădiri istorice din cartier și realizarea de fișe de inventariere, inclusiv fișe de degradare (din care 10 pentru expert 1 și 10 pentru expert 2).

 • Asistarea și oferirea de audit de specialitate pentru datele culese în cadrul activității de cercetare.

 • Susținerea unei/unor prezentări a rezultatelor obținute, inclusiv în limba engleză, în cadrul vernisării expoziției permanente care va fi amplasată în Turnul de Apă și care va fi constituită pe baza rezultatelor activității de cercetare a fondului construit din cartierul Iosefin.

 • Activități de mediere în cadrul unor tururi și vizite a lucrărilor la turn cu grupuri de minim 20 de persoane, organizate în sistem de șantier deschis pentru studenții de la facultățile de profil din oraș și euroregiune (1 vizită pentru expert 1 și 2 vizite pentru expert 2).

 • Realizarea rapoartelor de activitate privind munca prestată.

Livrabile:

 • un studiu exhaustiv a procesului de dezvoltare urbanistică a cartierului Iosefin;
 • minimum 10 de clădiri istorice din cartier inventariate și realizarea de fișe de inventariere, inclusiv fișe de degradare/expert (total minim 20);
 • minimum 2 prezentări/prelegeri a rezultatelor obținute în urma cercetării;
 • rapoarte de activitate privind munca prestată.

Ce oferim?

 • Onorariu pentru munca prestată.

 • Oportunitatea de a contribui la revitalizarea Turnului de Apă și a cartierului Iosefin și de a stimula atât conectarea locuitorilor Timișoarei cu patrimoniul construit, cât și promovarea lui în rândul turiștilor.

 • Colaborarea în cadrul activității de cercetare cu expert istoric și expert etnolog.

 • Înlesnirea accesului experților la documentele și informațiile necesare implementării proiectului.

 • O echipă de proiect dinamică, motivată, cu experiență și pasionată de patrimoniul arhitectural.

Tipul de contract: Contract de cesiune drepturi de autor Toate drepturile de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.

Perioadele de desfășurare ale sub-activităților (incluzând și acțiuni care nu fac obiectul contractului):

 1. Desfășurarea de activități de cercetare a fondului construit din cartier: mai 2021 - noiembrie 2022;

 2. Organizarea în sistem de șantier deschis a unor tururi și vizite de șantier adresate studenților de la facultățile de profil din oraș și euro-regiune, cu scopul familiarizării cu procedurile și tehnicile procesului restaurativ, precum și a completării formării profesionale: decembrie 2021 - octombrie 2022;

 3. Amenajarea unei zone dedicate edificiului, cu expunerea istoricului, a detaliilor de arhitectură precum și a proiectului de restaurare, inclusiv amenajarea unor modele tridimensionale de mari dimensiuni destinate persoanelor cu deficiențe de vedere: noiembrie 2022 - februarie 2023.


Cum se aplică?

Pasul 1: Aplicațiile se trimit până la data de 25 iulie 2021 inclusiv, la adresa de e-mail contact@prinbanat.ro, însoțite de:

 • Curriculum Vitae la zi, redactat în limba română;
 • Portofoliu și/sau alte documente relevante care atestă experiența profesională corespunzătoare activităților contractate;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copii ale diplomelor de studii și/sau ale altor documente relevante care atestă efectuarea specializării/lor în domeniul cerut.

Pasul 2: Candidații selectați vor fi contactați ulterior în vederea unui interviu.

Pasul 3: Interviurile vor avea loc în perioada: 27-29 iulie 2021.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: contact@prinbanat.ro

Credit foto: Florin Gherasim


Despre proiectul „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”

Prin acest proiect se dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istoric industrial prin transformarea Turnului de Apă din cartierul timișorean Iosefin într-un spațiu cultural permanent. De asemenea, proiectul urmărește realizarea de activități de cercetare a patrimoniului arhitectural al cartierului istoric Iosefin și promovarea acestuia prin expoziții permanente și temporare.

Despre Asociația Prin Banat

Asociația Prin Banat este o organizație neguvernamentală, non-profit, ce are ca scop documentarea și promovarea valorilor locale și încurajarea turismului cultural în regiunea Banatului istoric. Printre obiectivele asociației se numără identificarea, inventarierea, documentarea și promovarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural-istoric, natural și imaterial, atragerea atenției și conștientizarea în rândul comunităților asupra stării de degradare a patrimoniului cultural-istoric, precum și încurajarea acțiunilor de cooperare culturală.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro.

Postat în categoria Noutăți în data de 16 july 2021.