Publicat în Noutăți pe 04 november 2022

Căutăm colegi pentru Castelul de Apă

Asociația Prin Banat lansează un apel deschis pentru doi organizatori de evenimente/curatori și un administrator, în cadrul proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” (Castelul de Apă).

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA și este implementat de către Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Prin Banat, în calitate de partener. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timișoara prin reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al orașului.


 1. Pentru postul de organizator de evenimente/curator (x2), cerințele sunt:
 • experiență de minimum 3 ani în poziții de management și implementare a proiectelor culturale (în special proiecte finanțate din fonduri publice nerambursabile) și coordonare de echipe;
 • abilități foarte bune de comunicare și relaționare;
 • abilitatea de a prioritiza sarcinile și de a lucra în condiții de supervizare minimă
 • foarte bună operare PC și stăpânire a tehnologiei;
 • foarte bună stăpânire a limbii române și competențe ridicate de limba engleză;
 • permis categorie B;
 • disciplina de a respecta termenele limită și responsabilitățile asumate.

Atribuții:

 • planifică și monitorizează activități ale proiectului;
 • propune calendarul activităților și coordonează implementarea acestora elaborează conținutul programelor propuse;
 • se deplasează la locurile de desfășurare ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului;
 • implementează măsuri și soluții pentru îmbunătățirea organizării evenimentelor;
 • coordonează comunicarea internă pentru organizatorii evenimentelor.
 1. Pentru postul de administrator (x1), cerințele sunt:
 • studii medii;
 • rezistență la efort fizic și stres;
 • rapiditate în reacții și judecată;
 • capacitate de concentrare și punctualitate;
 • capacitate de sinteză și analiză;
 • capacitate organizatorică foarte bună.

Atribuții:

 • se ocupă de buna întreținere și funcționare a imobilului;
 • se ocupă de gestionarea cafenelei;
 • se ocupă de documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor/avizelor necesare în vederea funcționării în condițiile legii;
 • se asigură de funcționarea optimă a imobilului și, când este cazul, inițiază măsuri de remediere;
 • supraveghează personalul de pază și curățenie;
 • asigură instruirea pe linie de protecția muncii a personalului, precum și prevenirea și stingere a incendiilor.

Ce oferim?

 • Un mediu de lucru prietenos și dinamic, alături de o echipă interdisciplinară, oportunitatea de a contribui la revitalizarea Turnului de Apă și a cartierului Iosefin și de a stimula conectarea locuitorilor Timișoarei cu patrimoniul cultural al orașului.
 • Oportunitate de lucru în cadrul unui proiect cultural de anvergură, cu impact pe termen lung pentru comunitatea locală și patrimoniul cultural al Timișoarei.
 • Oportunitate de dezvoltare personală și profesională și de învățare alături de o echipă interdisciplinară.

Remunerație lunară și formă de angajare

Pentru postul de organizator de evenimente/curator (x2): contract de muncă pe perioadă determinată, decembrie 2022 – ianuarie 2024, normă întreagă de lucru (8 ore/zi) / 4601 lei brut

Pentru postul de administrator (x1): contract de muncă pe perioadă determinată, decembrie 2022 – ianuarie 2024, normă întreagă de lucru (8 ore/zi) / 4800 lei brut

Dacă vrei să te alături echipei noastre, tot ce trebuie să faci este să ne trimiți aplicația ta la adresa de e-mail contact@prinbanat.ro, până pe data de 16 noiembrie 2022. În titlul e-mailui-ului te rugăm să menționezi, după caz, „Aplicație organizator evenimente” sau „Aplicație administrator”.

Aplicația trebuie să cuprindă:

 1. CV în limba română (obligatoriu)
 2. Scrisoare de intenție (obligatoriu)
 3. Alte documente relevante care atestă experiența profesională

Candidații selectați vor fi contactați ulterior în vederea unui interviu. Interviurile vor avea loc (fizic și/sau online) în perioada 17-18 noiembrie 2022.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: contact@prinbanat.ro


Despre proiectul „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”

Prin acest proiect se dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istoric industrial prin transformarea Turnului de Apă din cartierul timișorean Iosefin într-un spațiu cultural permanent. De asemenea, proiectul urmărește realizarea de activități de cercetare a patrimoniului arhitectural al cartierului istoric Iosefin și promovarea acestuia prin expoziții permanente și temporare.

Despre Asociația Prin Banat

Asociația Prin Banat este o organizație neguvernamentală, non-profit, ce are ca scop documentarea și promovarea valorilor locale și încurajarea turismului cultural în regiunea Banatului istoric. Printre obiectivele asociației se numără identificarea, inventarierea, documentarea și promovarea obiectivelor din cadrul patrimoniului cultural-istoric, natural și imaterial, atragerea atenției și conștientizarea în rândul comunităților asupra stării de degradare a patrimoniului cultural-istoric, precum și încurajarea acțiunilor de cooperare culturală.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro. Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro.

Postat în categoria Noutăți în data de 04 november 2022.