Publicat în Noutăți pe 17 may 2024

A WEEK FOR MONUMENTS II 2024 Concurs / Apel deschis pentru propuneri de soluții de activare comunitară prin patrimoniu – Biserica Romano-Catolică din satul Babșa, jud. Timiș

Asociația Prin Banat lansează, în cadrul proiectului A Week for Monuments II, un concurs / apel de soluții de activare comunitară prin patrimoniu pentru Biserica Romano-Catolică din satul Babșa (comuna Belinț, jud. Timiș). Apelul este adresat studenților naționali și internaționali și va avea o fază de înscriere-selecție și o fază de producție a soluției selectate.

Vă recomandăm să citiți cu atenție Regulamentul concursului și documentele aferente (planuri, scanare sit, plan de încadrare etc.), disponibile pentru descărcare la acest LINK.


1. INFORMAȚII GENERALE

Tema concursului este activarea comunităților prin patrimoniu și cuprinde orice formă de interpretare care se referă la modalitatea prin care o comunitate poate fi (re)conectată la resursele locale și activarea practică și creativă a spațiului în care aceasta trăiește.

Pentru ediția din anul 2024 se propune activarea comunității locale din satul Babșa, județul Timiș, printr-o serie de evenimente cu caracter cultural-artistic care se vor desfășura în proximitatea bisericii romano-catolice din localitate. Acțiunile au rolul de a pregăti spațiul adiacent bisericii, în vederea transformării acestuia într-un loc de adunare a comunității, cu potențialul ca el să devină, pe termen lung, un centru de zi pentru populația bătrână din sat.

Astfel, propunerile vor trebuie să dezvolte un dialog cu membrii comunității locale, să invite la descoperirea și acceptarea unui nou spațiu în viața comunității și să activeze un spațiu inert, văzut ca o ruină în prezent.

Concursul se adresează studenților naționali și internaționali la ciclul de licență sau master, din orice domeniu de studiu. Sunt încurajate echipele interdisciplinare.

Propunerea va trebui să conțină o componentă construibilă și o componentă de activare cultural-artistică. Componenta construibilă a proiectului selectat va fi realizată în cadrul unui workshop demonstrativ de tehnici tradiționale în Timișoara, în lunile septembrie-octombrie 2024, urmând ca apoi să fie transmutată și montată în formă finală în proximitatea bisericii catolice din satul Babșa, județul Timiș, în cadrul unui eveniment de activare comunitară, în care va fi implementată componenta de activare cultural-artistică.

2. CALENDAR

17 mai - 30 iunie 2024, ora 23:59 -- Înscrieri propuneri de proiecte

1 - 14 iulie 2024 -- Jurizare și selecție propuneri

20 iulie 2024 -- Anunțarea rezultatelor

21 iulie - 1 septembrie 2024 -- Întâlniri de lucru între echipa câștigătoare, echipa de implementare și meșter în vederea definitivării soluției propuse

30 septemberie - 05 octombrie 2024 -- Construirea componentei fizice în cadrul unui workshop de tehnici tradiționale

În cadrul unui workshop demonstrativ de tehnici tradiționale, organizat în Timișoara, va fi realizată componenta construibilă a soluției câștigătoare.

13 octombrie 2023 -- Eveniment de activare comunitară

Organizarea unui eveniment de activare comunitară în proximitatea Bisericii Romano-Catolice din Babșa, având ca suport central obiectul/obiectele construite în cadrul atelierului demonstrativ din Timișoara, alături de programul cultural-artistric propus.

3. ÎNSCRIERE

Înscrierea la concurs se face prin email, la adresa awfm@prinbanat.ro, și va conține următoarele atașamente:

a) Formular de înscriere completat;

b) Conceptul sau descrierea propunerii / proiectului, sub formă de text, cu argumentarea soluției și a modului prin aceasta poate contribui la activarea comunității din Babșa;

c) Propunere construită - piese desenate (ex: plan amplasament, planimetrii, vederi, schițe, crochiuri);

d) Propunere activare cultural-artistică - sugestii de activități (ex: concerte, piese de teatru, expoziții, ateliere etc), cu evidențierea modului în care activitățile propuse utilizează și valorifică componenta construită anterior;

e) Un deviz/cost estimat de producție a proiectului / propunerii, defalcat pe cele două categorii (componenta construibilă și componenta cultural-artistică);

f) CV / portofoliu / biografie cu exemple de lucrări, produse sau proiecte similare ale autorului / grupului de de studenți (opțional).

4. ELIGIBILITATE

Concursul se adresează studenților naționali și internaționali la ciclul de licență sau master, din orice domeniu de studiu. Sunt încurajate echipele interdisciplinare. Concursul este deschis tuturor participanților, fără restricții de cetățenie, domiciliu, pregătire / experiență artistică, gen sau vârstă.

5. PREMII și BUGET

Se va acorda 1 premiu în valoare de 2.500 lei (brut).

Bugetul alocat producției componentei construibile (15.000 lei) și bugetul alocat activării cultural-artistice (5.000 lei)

CONTACT, ÎNTREBĂRI ȘI ÎNSCRIERI

Pentru informații suplimentare, ne puteți scrie la adresa: awfm@prinbanat.ro


A week for monuments 2024-site_jpgmic.jpg

A week for Monuments II este organizat de Asociația Prin Banat.

Parteneri: Asociația de la 4, Institutul Național al Patrimoniului, Ordinul Arhitecților din România - Filiala Timiș

Proiect co-finanțat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării

Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură.

Postat în categoria Noutăți în data de 17 may 2024.